chi sy'n bwysig

Cwsmeriaid, partneriaid, staff – pwy bynnag yr ydych a beth bynnag yw'ch perthynas â ni – yn freedom leisure chi sy'n bwysig

  freedomleisure

  Wedi ymrwymo i ddarparu a datblygu cyfleusterau hamdden cynhwysol i bawb. Darparu gwasanaeth i ragori ar ddisgwyliadau ein cwsmeriaid

  rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth hamdden o'r radd flaenaf

  rydym yn gwneud gwahaniaeth lle mae'n bwysig

  Rydym wrth ein bodd ein bod wedi cofnodi rhai cyflawniadau aruthrol ar draws ein busnes

  tîm sy'n rhoi eu calon i galon y busnes

  Mae ein tîm gweithredol yn dod â chyfoeth o brofiad a gwybodaeth i'r busnes ac yn canolbwyntio ar hyrwyddo busnes llwyddiannus, cynaliadwy sy'n cyflawni ei holl amcanion cymunedol ac elusennol.

  yn falch o’n partneriaid

  Cyngor Sir Powys
  Cyngor Wrecsam
  Cyngor Wrecsam
  Cyngor Abertawe

  Yn cael ein gwobrwyo am ein hymdrechion

  Investors in People
  Quest - Leisure Management Award
  Matrix Mark - quality standard

  Rydym wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth â'n partneriaid Awdurdod Lleol a darparwyr lleol eraill mewn dull aml-asiantaeth o gyflawni canlyniadau a rennir i'r cymunedau rydym yn gweithredu ynddynt.

  Ian Morey - Cyfarwyddwr Datblygu Busnes

  Dod o hyd i fy nghanolfan agosaf

  eich canolfan agosaf

  gallwch hefyd roi dro ar