testun delwedd

Gwella bywydau drwy hamdden

Freedom Leisure yw un o ymddiriedolaethau hamdden a diwylliannol elusennol nid-er-elw mwyaf blaenllaw'r DU. Rydyn ni’n rhedeg dros 120 o safleoedd hamdden, diwylliannol ac adloniant ledled y DU. Ein cenhadaeth yw ‘gwella bywydau drwy hamdden’.

Freedom Leisure yn ennill Gwobr Menter Cynaliadwyedd Arobryn yng Ngwobrau Nofio Cymru

Freedom Leisure yn ennill Gwobr Menter Cynaliadwyedd Arobryn yng Ngwobrau Nofio Cymru

Mae Freedom Leisure, yr ymddiriedolaeth hamdden elusennol a dielw flaenllaw sy'n rheoli 29 o ganolfannau hamdden ledled Cymru, wedi ennill Gwobr Menter Cynaliadwyedd Nofio Cymru - mewn seremoni wobrwyo ddisglair a gynhaliwyd yng Nghaerdydd dros y penwythnos.

Lawrlwythwch ein Ap

Lawrlwythwch ein Ap

Mae ein Ap yn hwyluso archebu dosbarthiadau a gweithgareddau yn gyflymach ac yn haws nac erioed. Ydych chi eisoes yn aelod neu wedi cofrestru ar gyfer archebu ar-lein? Lawrlwythwch ein Ap nawr! Heb gofrestru eto? Cysylltwch â’ch canolfan leol i gofrestru.

Rydyn ni’n gwella bywydau drwy hamdden

Rydyn ni’n gwella bywydau drwy hamdden

Byddwch yn cael eich croesawu i amgylchedd diogel, llawn hwyl, sy’n rhoi gwerth am arian i’ch helpu i gyrraedd eich uchelgeisiau a’ch dyheadau, beth bynnag fo’ch oedran neu eich statws. Rydyn ni yma i’ch helpu i fod yn iachach ac yn hapusach - ‘Gwella bywydau drwy hamdden’.

Rydyn ni’n gofalu am ein cymunedau a’u hiechyd

Rydyn ni’n gofalu am ein cymunedau a’u hiechyd

Rydyn ni am gefnogi iechyd y genedl a galluogi pobl i fyw bywydau hirach, iachach a hapusach. Fel ymddiriedolaeth nid-er-elw, mae cefnogi unigolion a chymunedau i fod yn iachach ac yn fwy ffit wrth wraidd ein holl waith. Rydyn ni’n credu mewn ‘iechyd i bawb o bob oed’; rydyn ni am i’n cymunedau gael hwyl, a theimlo bod croeso iddyn nhw a’u bod yn cael eu cynnwys a’u hysbrydoli i fyw bywydau iachus.

Rydyn ni’n gofalu am yr amgylchedd

Rydyn ni’n gofalu am yr amgylchedd

Ni yw un o’r ymddiriedolaethau hamdden cyntaf i gofnodi ein Hymrwymiadau Amgylcheddol a Chynaliadwyedd, gan dargedu sero net ar draws ein sefydliad erbyn 2030. Mae’r ymrwymiadau hyn yn dangos y ffocws parhaus sydd gennym ar ein perfformiad amgylcheddol a sut rydyn ni’n bwriadu parhau i adeiladu ar ein llwyddiannau yn y gorffennol.

Rydyn ni’n falch o’n partneriaethau

Rydyn ni’n falch o’n partneriaethau

Mae gennym ymrwymiad i gydweithio â’n partneriaid dibynadwy i ddarparu gwasanaeth hamdden rhagorol sy’n hollbwysig i iechyd a lles y bobl leol.

Rydym am gyflogi! Dewch i ymuno â’r tîm

Rydym am gyflogi! Dewch i ymuno â’r tîm

Mae’r gwasanaethau hamdden yr ydym yn eu cynnig yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr ac yn gwneud gwir wahaniaeth i iechyd a llesiant pobl ar lefel leol iawn. Mae gweithio i Freedom Leisure yn eich galluogi chi i chwarae rôl gadarnhaol, leol iawn, a gwella bywydau drwy hamdden a gwneud gwir wahaniaeth yn eich cymuned.