Rydyn ni’n falch o fod yn ymddiriedolaeth nid-er-elw

Rydyn ni’n falch o fod yn ymddiriedolaeth nid-er-elw

Mae Wealden Leisure Limited sy’n masnachu fel Freedom Leisure yn sefydliad nid-er-elw gwirioneddol sydd â statws elusen wedi’i heithrio gan CThEM. Nid oed gennym unrhyw gyfranddalwyr ac fel elusen wedi’i heithrio, rydyn ni’n ail-fuddsoddi’n holl arian dros ben yn ôl i’r gwasanaethau rydyn ni’n eu darparu er mwyn rhoi’r gwasanaeth gorau posibl i’n cwsmeriaid.

Ein Hymrwymiadau Amgylcheddol a Chynaliadwyedd

Ein Hymrwymiadau Amgylcheddol a Chynaliadwyedd

Rydyn ni wedi lansio ein Hymrwymiadau Amgylcheddol a Chynaliadwyedd, gan dargedu sero net ar draws ein sefydliad erbyn 2030. 

Rydyn ni’n gofalu am ein cymunedau a’u hiechyd

Rydyn ni’n gofalu am ein cymunedau a’u hiechyd

Rydyn ni am gefnogi iechyd y genedl a galluogi pobl i fyw bywydau hirach, iachach a hapusach. Fel ymddiriedolaeth nid-er-elw, mae cefnogi unigolion a chymunedau i fod yn iachach ac yn fwy ffit wrth wraidd ein holl waith. Rydyn ni’n credu mewn ‘iechyd i bawb o bob oed’; rydyn ni am i’n cymunedau gael hwyl, a theimlo bod croeso iddyn nhw a’u bod yn cael eu cynnwys a’u hysbrydoli i fyw bywydau iachus.

Rydyn ni’n falch o’n partneriaethau

Rydyn ni’n falch o’n partneriaethau

Mae gennym ymrwymiad i gydweithio â’n partneriaid dibynadwy i ddarparu gwasanaeth hamdden rhagorol sy’n hollbwysig i iechyd a lles y bobl leol.