Nid oes unrhyw Gymunedau Iach yn yr ardal dan sylw.