Byddem wrth ein bodd yn eich croesawu i’r Tîm anhygoel yn Freedom Leisure

Byddem wrth ein bodd yn eich croesawu i’r Tîm anhygoel yn Freedom Leisure

Mae’r gwasanaethau hamdden cymunedol rydyn ni’n eu cynnal yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr ac maen nhw’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i iechyd a lles ar lefel leol iawn. Mae gweithio i Freedom Leisure yn eich galluogi i chwarae rôl gadarnhaol yn lleol, gan wella bywydau drwy weithgareddau hamdden, a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Y Mathau o Rolau Rydym yn Eu Cynnig?

Rheolaeth

Gwerthu a Marchnata

Achubwyr Bywyd ac Athrawon Nofio

Gwasanaethau Cwsmer

.

Arlwyo a Lletygarwch

Gweithrediadau'r Ganolfan

Rheoli Cyfleusterau

Gweinyddiaeth

Ymunwch â ni heddiw

Mae sawl rôl wahanol ar gael gennym ar hyd dros 100 o ganolfannau ledled y DU.

Cwestiynau Cyffredin