Mae Freedom Leisure yn Rownd Derfynol Gwobrau Ynni 2024

Mae Freedom Leisure yn Rownd Derfynol Gwobrau…

[11/06/24]

Mwy o Wybodaeth
Mae Freedom Leisure yn Seriously Social

Mae Freedom Leisure yn Seriously Social

Yma yn Freedom Leisure, rydym o ddifrif ynghylch gwneud lles cymdeithasol ac ychwanegu gwerth cymdeithasol i fywydau pobl.

Mwy o Wybodaeth
Freedom Leisure yn Penodi Rheolwr Busnes Dŵr Cenedlaethol Newydd i’r Uwch Dîm

Freedom Leisure yn Penodi Rheolwr Busnes Dŵr Cenedlaethol…

Mae Freedom Leisure yn falch iawn o gyhoeddi penodiad Hannah Smith fel ei Reolwr Busnes Dŵr Cenedlaethol. Mae hi’n dod â phrofiad…

Mwy o Wybodaeth
Y Farwnes Tanni Grey-Thompson yn mynychu Cynhadledd Genedlaethol Freedom Leisure

Y Farwnes Tanni Grey-Thompson yn mynychu Cynhadledd…

[Mawrth 2024]

Mwy o Wybodaeth
Freedom Leisure yn ennill Gwobr Menter Cynaliadwyedd Arobryn yng Ngwobrau Nofio Cymru

Freedom Leisure yn ennill Gwobr Menter Cynaliadwyedd…

Mwy o Wybodaeth
Nofio Cymru yn dod yn bartner Freedom Leisure i gyflwyno fframwaith Dysgu Nofio llwyddiannus mewn cyfleusterau ledled Cymru

Nofio Cymru yn dod yn bartner Freedom Leisure…

Mae Nofio Cymru, y Corff Llywodraethu Cenedlaethol cydnabyddedig ar gyfer gweithgareddau dŵr yng Nghymru, wedi cryfhau ei berthynas…

Mwy o Wybodaeth
Mae Freedom Leisure yn ehangu ei bortffolio sylweddol o leoliadau hamdden a diwylliant.

Mae Freedom Leisure yn ehangu ei bortffolio sylweddol…

[21/04/23]

Mwy o Wybodaeth
Cyrff blaenllaw iechyd, chwaraeon, ffitrwydd a hamdden yn annog y Prif Weinidog i ymyrryd wrth i gyfleusterau ar lawr gwlad gyrraedd ‘pen eu tennyn’ os daw’r rhyddhad ar filiau ynni i ben

Cyrff blaenllaw iechyd, chwaraeon, ffitrwydd a…

Mwy o Wybodaeth
Rydym wedi cofrestru ar gyfer Gwasanaeth Galw Hyblyg am Drydan y Grid Cenedlaethol

Rydym wedi cofrestru ar gyfer Gwasanaeth Galw…

Mwy o Wybodaeth
Eich canolfan hamdden gymunedol leol a’r argyfwng ynni

Eich canolfan hamdden gymunedol leol a’r argyfwng…

Rydym angen eich cymorth a'ch cefnogaeth barhaus

Mwy o Wybodaeth