Y mathau o wersi rydyn ni’n eu cynnig

Mewn partneriaeth â Swim Englad a Nofio Cymru

Mewn partneriaeth â Swim Englad a Nofio Cymru

Rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth â Swim England a Nofio Cymru i ddarparu Rhaglen Dysgu Nofio o ansawdd uchel i bob oedran a phob gallu. Mae pob un o’n hyfforddwyr yn brofiadol ac wedi cael hyfforddiant llawn.

Ein Canllaw i Rieni

Ein Canllaw i Rieni

Rydyn ni wedi ysgrifennu’r canllaw defnyddiol hwn i rieni er mwyn rhoi gwybod i’n cwsmeriaid am y Llwybr Nofio, am sut y byddwn yn dysgu’ch plentyn i nofio a beth i’w ddisgwyl pan fyddwch yn dod aton ni i ddysgu nofio.

Dilyn cynnydd eich plentyn

Dilyn cynnydd eich plentyn

Mae gan nifer o’n canolfannau system ar-lein i’ch galluogi i ddilyn cynnydd eich plentyn yn ei wersi nofio. Ewch i siarad gyda Thîm Nofio eich canolfan leol i glywed mwy.