Y mathau o ddosbarthiadau a gynigir

Gall yr holl aelodau cysylltiedig gael mynediad at ddosbarthiadau o fewn holl ganolfannau Powys neu gael mynediad yn syml at ddosbarth wrth i chi gymryd rhan!

Beth fyddwch chi’n ei gael?

Dosbarthiadau Dan Arweiniad Hyfforddwr

Gallwch fwynhau mwy na 10 o ddosbarthiadau dan arweiniad hyfforddwyr bob wythnos!

Rhywbeth I Bawb

Os ydych yn dechrau, neu’n unigolyn sy’n hen law ar ffitrwydd, mae gennym ddosbarthiadau sy’n addas i bob gallu. =

Cynigion Aelodaeth Gwych

Os ydych chi'n bwriadu ein defnyddio ni fwy nag unwaith yr wythnos yna mae gennym ni aelodaethau cost effeithiol gwych.

Oeddech chi’n gwybod?

Oeddech chi’n gwybod?

Mae llawer o fanteision i gymryd rhan mewn grŵp dosbarth ffitrwydd yn cynnwys eich iechyd cymdeithasol. Mae ymarfer corff mewn grŵp yn meithrin hyder, ac yn eich helpu i ennill cefnogaeth a chymhelliant.

Ydych Chi Wedi Ceisio Kong Burn?

Ydych Chi Wedi Ceisio Kong Burn?

Cymysgedd o focsio, kickboxing, cardio, dancehall, pop, roc, pilates, disgo a phopeth yn y canol!