Y mathau o ddosbarthiadau a gynigir

Beth sydd ar gael yn Llandeilo Ferwallt?

Llawer o ddosbarthiadau i ddewis ohonynt

Gallwch fwynhau mwy na 30 o ddosbarthiadau dan arweiniad hyfforddwyr bob wythnos

Cynigion aelodaeth gwych

Os ydych chi'n bwriadu ein defnyddio ni fwy nag unwaith yr wythnos yna mae gennym ni aelodaethau cost effeithiol gwych

Rhywbeth i bawb

Os ydych yn dechrau, neu’n unigolyn sy’n hen law ar ffitrwydd, mae gennym ddosbarthiadau sy’n addas i bob gallu

3 lle gwych ar gyfer dosbarthiadau

Gan gynnwys ein Stiwdio A a B a Sportshall.

Tîm o hyfforddwyr angerddol

Mae ein holl ddosbarthiadau yn cael eu harwain gan hyfforddwyr gan hyfforddwyr cymwys

Pam cymryd rhan mewn dosbarthiadau?

Pam cymryd rhan mewn dosbarthiadau?

Efallai mai'r peth gorau am ymarfer corff mewn grŵp yw'r union ffaith ei fod yn cael ei arwain gan weithiwr proffesiynol. Yn wahanol i fynd ar eich pen eich hun yn y gampfa neu gartref, mynychu dosbarth yw'r peth gorau nesaf i gael hyfforddwr personol, gan ei wneud yn ffordd wirioneddol fforddiadwy i dreulio amser gyda rhywun a all eich helpu i gyflawni eich ffitrwydd a nodau corff gwell.

Nid yn unig hynny, mae’n llawer o hwyl, gydag elfen gymdeithasol ychwanegol i’ch cadw’n llawn cymhelliant i ddychwelyd wythnos ar ôl wythnos a pharhau’n actif am gyfnod hwy.

Ydych chi wedi rhoi cynnig ar Zumba?

Ydych chi wedi rhoi cynnig ar Zumba?

Nid yn unig y mae dosbarthiadau zumba yn hwyl ac yn ffordd gymdeithasol o gadw'n heini, ond byddwch hefyd yn llosgi hyd at 700 o galorïau yr awr.

Rhowch gynnig arni a theimlo'n well ar ei gyfer.

Mae ein cyfleusterau yn hygyrch i bawb

Mae ein cyfleusterau yn hygyrch i bawb

Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau fod ein canolfan yn cynnig y cyfleusterau awyr agored gorau posibl. Mae hyn yn cynnwys sicrhau fod ein mannau awyr agored yn hygyrch ac yn ddiogel i bawb.

Cyfleusterau cysylltiedig eraill sydd ar gael yn ein canolfan

Beth mae ein cwsmeriaid presennol yn ei ddweud

Cwestiynau Cyffredin

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!