Oedolyn Egnïol Ledled y Ddinas

Oedolyn Egnïol Ledled y Ddinas

Mynediad digyfyngiad i’r gampfa, nofio, dosbarthiadau ar draws 6 o ganolfannau Hamdden Abertawe ; hyfforddi mewn 6 campfa wych

 • Mynediad at 6 safle ar draws Abertawe
 • Defnydd digyfyngiad o’r gampfa, dosbarthiadau nofio a ffitrwydd
 • Cyrraedd nodau gyda’n rhaglen Ymgyfarwyddo i Aelodau
 • Parcio am ddim yng nghanol y Ddinas
Aelodaeth Iau Egnïol 11-17 oed

Aelodaeth Iau Egnïol 11-17 oed

Mynediad digyfyngiad i’r gampfa, nofio, dosbarthiadau ar draws 6 o ganolfannau Hamdden Abertawe ; hyfforddi mewn 6 campfa wych

 • Mynediad at 6 safle ar draws Abertawe
 • Defnydd digyfyngiad o’r gampfa, nofio a dosbarthiadau ffitrwydd a chwaraeon raced
 • Cyrraedd nodau gyda’n rhaglen Ymgyfarwyddo i Aelodau
 • Parcio am ddim yng nghanol y Ddinas
Aelodaeth Hŷn Egnïol 65+

Aelodaeth Hŷn Egnïol 65+

Mynediad digyfyngiad i’r gampfa, nofio, dosbarthiadau ar draws 6 o ganolfannau Hamdden Abertawe ; hyfforddi mewn 6 campfa wych

 • Mynediad at 6 safle ar draws Abertawe
 • Defnydd digyfyngiad o’r gampfa, dosbarthiadau ffitrwydd a chwaraeon raced
 • Cyrraedd nodau gyda’n rhaglen Ymgyfarwyddo i Aelodau
 • Parcio am ddim yng nghanol y Ddinas

Ansicr a Yw’n Haelodaeth yn Addas i Chi?

Ffoniwch ni ar 01792 235040 i lenwi ein ffurflen ymholiadau nawr.

Ydych chi'n weithiwr allweddol neu weithiwr brys?

Ydych chi'n weithiwr allweddol neu weithiwr brys?

Mae gennym nifer o opsiynau aelodaeth unigryw ar gael i weithwyr allweddol, partneriaid corfforaethol a phersonél y gwasanaeth brys. Archebwch nawr i ddarganfod mwy!

Mae’r canlynol hefyd yn rhan o’n haelodaeth

Yr hyn y mae ein cwsmeriaid presennol yn ei ddweud amdanom ni

Cwestiynau Cyffredin

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!