Mae’r mannau awyr agored ar gael i’w defnyddio ar sail achlysurol trwy gydol y flwyddyn.

Cymerwch gip ar ein cyfleusterau awyr agored

Cae chwarae 2g

A ddefnyddir ar gyfer tennis, pêl-rwyd, pêl-fasged, hyfforddi ar gyfer campau awyr agored

Caeau chwarae glaswellt

Gellir defnyddio’r caeau chwarae glaswellt ar gyfer pêl-droed a rygbi, ynghyd â chriced

Cae chwarae 4g

A ddefnyddir ar gyfer pêl-droed a hyfforddi ar gyfer campau awyr agored

Llifoleuadau

Mae llifoleuadau ar ein holl gaeau chwarae awyr agored, rhai 2g, 4g a glaswellt

Cyfleusterau newid

Mynediad at doiledau a chyfleusterau newid sy’n cynnwys cawodydd

Parcio

Maes parcio am ddim ar y safle

Wyddoch chi?

Wyddoch chi?

Fod ymarfer corff yn llesol i fwy na’ch iechyd corfforol. Mae’n helpu gyda’ch iechyd meddwl hefyd. Gall treulio amser yn natur ac mewn golau naturiol wella eich hwyliau a lleihau straen ac iselder.

Mae ein cyfleusterau yn hygyrch i bawb

Mae ein cyfleusterau yn hygyrch i bawb

Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau fod ein canolfan yn cynnig y cyfleusterau awyr agored gorau posibl. Mae hyn yn cynnwys sicrhau fod ein mannau awyr agored yn hygyrch ac yn ddiogel i bawb.

Cyfleusterau cysylltiedig eraill sydd ar gael yn ein canolfan

Beth mae ein cwsmeriaid presennol yn ei ddweud

Cwestiynau Cyffredin

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!