Ein cyfleusterau a chwaraeon dan do

Beth sydd ar gael yn Llandeilo Ferwallt?

Neuadd chwaraeon

Neuadd chwaraeon amlbwrpas gyda llawr newydd sbon, sy’n berffaith ar gyfer campau raced a pheli

Cyfleusterau Newid

Mynediad at doiledau a chyfleusterau newid, gan gynnwys cawodydd.

Parcio ar y safle

Parcio am ddim ar y safle

Wyddoch chi?

Wyddoch chi?

Gall chwarae gêm o fadminton eich helpu i losgi rhyw 450 calori bob awr, tra byddwch yn ymdrechu, yn deifio, yn rhedeg ac ati.

Mae ein cyfleusterau yn hygyrch i bawb

Mae ein cyfleusterau yn hygyrch i bawb

Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau bod ein canolfan yn darparu'r cyfleusterau gorau posibl. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod mynediad hygyrch i'n mannau agored a'u bod yn lân ac yn ddiogel i'w defnyddio. 

Cyfleusterau cysylltiedig eraill sydd ar gael yn ein canolfan

Beth mae ein cwsmeriaid presennol yn ei ddweud

Cwestiynau Cyffredin

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!