Adfer ac adfywio

Oeddech chi'n gwybod?

Oeddech chi'n gwybod?

Mae sawnas yn ymlacio cyhyrau ac yn lleddfu poenau yn y cyhyrau a'r cymalau. O dan y gwres uchel a ddarperir gan sawna, mae'r corff yn rhyddhau endorffinau a all leihau poen.

Y darnau pwysig

Y darnau pwysig

Mae ein loceri a’n cawodydd wedi’u lleoli wrth ymyl y Spa er hwylustod, mae’r loceri’n cymryd padloc. Gallwch naill ai ddod ag un eich hun neu mae gennym rai ar gael i'w prynu o'r dderbynfa.

Arferion y Sba

Arferion y Sba

I wneud y gorau o’ch profiad yn y sba dilynwch y canllawiau hyn: byddwch yn dawel a defnyddiwch eich ‘llais sba’, byddwch yn barchus at bob defnyddiwr arall, ni chaniateir ffonau nac offer trydanol arall yn y sba, ni ddylid mynd â nwyddau ymolchi fel siampŵ a masgiau wyneb i’r sba ac mae gwisgo dillad nofio a thywel yn orfodo

Cyfleusterau cysylltiedig eraill sydd ar gael yn ein canolfan

Beth mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud

Cwestiynau Cyffredin

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!