Canolfan Hamdden Treforys

Heol Maes Eglwys, Morriston, Swansea

SA6 6NN 01792 797082 anfon neges e-bost

gosod fel fy nghanolfan i

gweledigaeth 2020
Beth bynnag yw eich addunedau Blwyddyn Newydd, ry’n ni yn Freedom Leisure yn cynnig llawer mwy na dim ond campfa – mae gennym amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd, sesiynau nofio, sawna, chwaraeon raced a llawer mwy.

darganfod rhagor

Gwersi nofio - peidiwch â cholli cyfle cyn iddyn nhw werthu allan!
Mae lleoedd ar gyfer ein gwersi nofio yn llenwi'n gyflym felly peidiwch ag oedi, archebwch eich lle heddiw!

darganfod rhagor

oriau agor

Monday - Friday (please see the timetable below) weekends (please see the timetable below) bank holidays (please see the timetable below)
6.30am - 10.00pm 7.30am - 10.00pm 7.00am - 7.00pm
Monday - Friday weekends bank holidays
6.30am - 9.30pm 7.30am - 8.30pm 7.00am - 7.00pm
neu ffoniwch 01792 797082
neu ffoniwch 01792 797082

aelodaeth

 

Rydym yn cynnig rhywbeth i bawb, hen ac ifanc, profiadol neu ddechreuwr.  Gellir teilwra’r amser mae sesiwn gym yn ei gymryd i weddu i’r ffyrdd o fyw modern prysuraf.

 Bydd ein hyfforddwyr yn cynllunio rhaglen gym unigryw i chi, i  ddiwallu eich anghenion yn benodol a'ch cychwyn ar y ffordd i ffordd o fyw iachach.

 Gyda chymysgedd o’r offer ffitrwydd ac ymarfer diweddaraf a thîm o staff tra hyfforddedig, gallwn ddarparu popeth rydych ei angen i ymarfer, i gyflawni eich nodau a dyheadau, i ymlacio a chymdeithasu.

i holi am aelodaeth cli ci wch yma neu ffoniwch 01792 797082

gweithio mewn partneriaeth â Cyngor Abertawe