Canolfan Hamdden Treforys

Canolfan Hamdden Treforys

Welcome to Canolfan Hamdden Treforys

Welcome to Canolfan Hamdden Treforys

Mewn partneriaeth gyda Chyngor Abertawe, Freedom Leisure sy’n rheoli Canolfan Chwaraeon Llandeilo Ferwallt. Ein nod yw "gwella bywydau trwy hamdden", darparu cyfleusterau fforddiadwy, cynhwysol a chynaliadwy i’r gymuned gyfan eu mwynhau.

Deunydd Hyrwyddo Presennol

Lawrlwythwch ein Ap

Lawrlwythwch ein Ap

Mae ein Ap yn hwyluso archebu dosbarthiadau a gweithgareddau yn gyflymach ac yn haws nac erioed. Ydych chi eisoes yn aelod neu wedi cofrestru ar gyfer archebu ar-lein? Lawrlwythwch ein Ap nawr! Heb gofrestru eto? Cysylltwch â’ch canolfan leol i gofrestru.

Gweithgareddau ar y Gweill

Cymunedau Iach

Cymunedau Iach

Rydym eisiau cefnogi iechyd y genedl gan alluogi pobl i fyw bywydau hirach, hapusach ac iachach.

Fel ymddiriedolaeth hamdden elusennol nid-er- elw, mae helpu unigolion a chymunedau i fod yn fwy actif ac yn iachach wrth wraidd popeth a wnawn.  Rydym yn credu mewn ‘iechyd i bawb o bob oed’, rydym eisiau i’n cymunedau lleol ni gael hwyl, cael eu croesawu a’u cynnwys a’u grymuso i fyw bywydau iach.

Cwestiynau Cyffredin

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!

Yr hyn y mae ein cwsmeriaid presennol yn ei ddweud amdanom ni

Sut i ddod o hyd i ni a pharcio

Sut i ddod o hyd i ni a pharcio

Mae teithio i’n canolfan yn hawdd, ac mae llawer o wahanol opsiynau trafnidiaeth gyhoeddus ar gael i’ch helpu i gyrraedd yma!

Rydym am gyflogi! Dewch i ymuno â’r tîm

Rydym am gyflogi! Dewch i ymuno â’r tîm

Mae’r gwasanaethau hamdden yr ydym yn eu cynnig yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr ac yn gwneud gwir wahaniaeth i iechyd a llesiant pobl ar lefel leol iawn. Mae gweithio i Freedom Leisure yn eich galluogi chi i chwarae rôl gadarnhaol, leol iawn, a gwella bywydau drwy hamdden a gwneud gwir wahaniaeth yn eich cymuned.