Gweithgareddau ar y Gweill

Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff: NERS

Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff: NERS

Mae ein rhaglenni Atgyfeirio Iechyd yn cynnig cymorth ac arbenigedd wedi'u teilwra i'r unigolion neu'r grwpiau hynny o bobl y mae angen presgripsiwn ymarfer corff arbenigol arnynt i reoli cyflyrau iechyd presennol neu atal afiechyd.

Mae'r rhaglenni sy'n cael eu rhedeg gennym yn cynnwys: ymarfer corff drwy atgyfeirio, rhaglenni rheoli pwysau, atal cwympiadau, adferiad cardiaidd a llawer mwy.

Os oes gennych ddiddordeb i gael eich cyfeirio at eich rhaglen Atgyfeirio Iechyd lleol, meddyg teulu lleol i gael gwybod mwy.

Cymunedau Iach

Cymunedau Iach

Rydym eisiau cefnogi iechyd y genedl gan alluogi pobl i fyw bywydau hirach, hapusach ac iachach.

Fel ymddiriedolaeth hamdden elusennol nid-er- elw, mae helpu unigolion a chymunedau i fod yn fwy actif ac yn iachach wrth wraidd popeth a wnawn.  Rydym yn credu mewn ‘iechyd i bawb o bob oed’, rydym eisiau i’n cymunedau lleol ni gael hwyl, cael eu croesawu a’u cynnwys a’u grymuso i fyw bywydau iach

Lawrlwythwch ein Ap

Lawrlwythwch ein Ap

Mae ein Ap yn hwyluso archebu dosbarthiadau a gweithgareddau yn gyflymach ac yn haws nac erioed. Ydych chi eisoes yn aelod neu wedi cofrestru ar gyfer archebu ar-lein? Lawrlwythwch ein Ap nawr! Heb gofrestru eto? Cysylltwch â’ch canolfan leol i gofrestru.

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!