Y mathau o ddosbarthiadau a gynigir

Gall yr holl aelodau cysylltiedig gael mynediad at ddosbarthiadau o fewn holl ganolfannau Powys neu gael mynediad yn syml at ddosbarth wrth i chi gymryd rhan!

Beth fyddwch chi’n ei gael?

Dosbarthiadau Dan Arweiniad Hyfforddwr

Gallwch fwynhau llawer o ddosbarthiadau dan arweiniad hyfforddwyr bob wythnos!

Rhywbeth I Bawb

Os ydych yn dechrau, neu’n unigolyn sy’n hen law ar ffitrwydd, mae gennym ddosbarthiadau sy’n addas i bob gallu.

Cynigion Aelodaeth Gwych

Os ydych chi'n bwriadu ein defnyddio ni fwy nag unwaith yr wythnos yna mae gennym ni aelodaethau cost effeithiol gwych.

Stiwdio MyRide

Stiwdio MyRide a adnewyddwyd yn ddiweddar gyda'r lleoliadau beicio rhithwir golygfaol a phrofiad beicio hynod o drochi i fynd â'n dosbarthiadau Freedom MyRide i'r…

Oeddech chi’n gwybod?

Oeddech chi’n gwybod?

Mae llawer o fanteision i gymryd rhan mewn grŵp dosbarth ffitrwydd yn cynnwys eich iechyd cymdeithasol. Mae ymarfer corff mewn grŵp yn meithrin hyder, ac yn eich helpu i ennill cefnogaeth a chymhelliant.