Y lle perffaith i fod yn actif ac yn iach

Beth gewch chi yn Cefn Hengoed?

Ein cydweithwyr cyfeillgar

Bob amser wrth law i'ch croesawu i Ganolfan Hamdden Treforys. Rydym yma i gynnig cyngor ar sut i gael y gorau o'ch ymweliad â'r gampfa.

Cynigion aelodaeth gwych

Os ydych yn ystyried defnyddio’r canolfan fwy nag unwaith yr wythnos, mae gennym gynlluniau aelodaeth hynod gost effeithiol

Campfa â chyfarpar da

Mae ein hoffer yn gyfuniad o beiriannau fel melinau traed, ochr yn ochr â pheiriannau gwrthsefyll pwysau eraill sydd wedi'u cynllunio i hyfforddi rhannau penodol.

Pam ymuno â'r gampfa?

Pam ymuno â'r gampfa?

Mae gan y rhan fwyaf o bobl reswm penodol dros ymuno â'r gampfa. Boed hynny i golli pwysau, tynhau neu deimlo'n fwy heini ac iach yn gyffredinol. Mae defnyddio'r gampfa nid yn unig yn rhoi boddhad mawr, mae'n rhoi hwb i'ch lefelau egni ac yn gwella'ch hunan-barch.

Ein horiau agor

Ein horiau agor

Our gym is open 6 days a week

 

Dydd Llun i Ddydd Iau

3.00y.p. - 9.00y.p.

Dydd Gwener

3.00y.p. - 8.00y.p.

Dydd sadwrn

9.00y.b. - 1.00y.p.

 

Mae ein cyfleusterau yn hygyrch i bawb

Beth mae ein cwsmeriaid presennol yn ei ddweud

Cwestiynau Cyffredin

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!