Mae gwyliau'r Pasg yn agosáu'n gyflym (23 Mawrth - 7 Ebrill) ac mae gennym lawer o bethau cyffrous yn digwydd i'r teulu cyfan gymryd rhan ynddynt.

Bydd ein horiau agor dros benwythnos y Pasg yn newid ychydig:

Dydd Gwener y Groglith (29ain Mawrth) Dydd Sadwrn 30 Mawrth Dydd Sul 31 Mawrth Dydd Llun y Pasg (1af Ebrill)
07:00 - 13:00 Closed 09:00 - 13:00 Closed
Clwb Gwyliau

Clwb Gwyliau

Bydd ein Gwersyll Gwyliau yn cael ei gynnal ddydd Llun 25ain a dydd Mawrth 26ain Mawrth yn ogystal â dydd Mawrth 2il a dydd Mercher 3 Ebrill.

Yn rhedeg o 09:00 - 15:00 ac yn costio £20 y dydd yn unig neu £30.

Mae archebu lle yn hanfodol.

Fun Tails

Fun Tails

Nofio fel môr-forwyn - addas ar gyfer plant 4-11 oed (rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn) ddydd Iau 4 Ebrill 14:00 - 15:00

Sesiynau pwll ychwanegol

Sesiynau pwll ychwanegol

Rydym wedi ychwanegu sesiynau ychwanegol at amserlen ein pwll y Gwyliau Ysgol hwn gan gynnwys ein rhedwr dŵr, hwyl a fflotiau nofio, nofio dan 17 am ddim a llawer mwy.

Dewch draw i gael hwyl!

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Chanolfan Chwaraeon Tref-y-clawdd ffoniwch 01547 529187.