Beth sydd ar gael yn LC Abertawe?

Beth allwch ei ddisgwyl?

Yn cael ei arwain gan hyfforddwyr

Mae pob un o’n sesiynau taro heibio a’r cyrsiau iau dan ofal hyfforddwr hollol gymwys

Lle i gael hwyl

Mae’r tîm yn gwneud eu gorau glas i sicrhau fod ein holl weithgareddau i Blant yn hwyl

Wyddoch chi?

Wyddoch chi?

Dengys ymchwil fod plant anweithgar yn debygol o ddatblygu’n oedolion anweithgar. Dyna pam mae’n bwysig annog gweithgaredd egnïol a chadw’n heini pan fydd plant yn ifanc.

Cyfleusterau cysylltiedig eraill sydd ar gael yn ein canolfan

Beth mae ein cwsmeriaid presennol yn ei ddweud

Cwestiynau Cyffredin

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!