Ein cyfleusterau awyr agored a chwaraeon

Beth sydd ar gael yn Elba?

Meysydd chwarae 3g

Mae gennym ddau faes chwarae 3g sy'n berffaith ar gyfer 5 bob ochr.

Llifoleuadau

Mae ein holl feysydd chwarae 3g awyr agored wedi'u llifoleuo

Cyfleusterau newid

Mynediad i wyth cyfleuster newid ac ystafell newid i swyddogion gan gynnwys cawodydd a thai bach.

Parcio

Parcio am ddim ar y safle

Meysydd Chwarae Glaswellt

Tri chae glaswellt maint llawn ar gyfer pêl-droed.

Maes rygbi glaswellt

Maes rygbi glaswellt maint llawn.

Criced

Wicedi criced yn berffaith ar gyfer hyfforddi.

Astro turf

Maes Astro turf maint llawn.

Maes bychan glaswellt

Maes pêl-droed glaswellt maint bychan.

Wyddoch chi?

Wyddoch chi?

Fod ymarfer corff yn llesol i fwy na’ch iechyd corfforol. Mae’n helpu gyda’ch iechyd meddwl hefyd. Gall treulio amser yn natur ac mewn golau naturiol wella eich hwyliau a lleihau straen ac iselder.

Mae ein cyfleusterau yn hygyrch i bawb

Mae ein cyfleusterau yn hygyrch i bawb

Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau bod ein canolfan yn darparu'r cyfleusterau awyr agored gorau posibl. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod gan ein mannau awyr agored fynediad hygyrch a diogel i'w defnyddio.

Cyfleusterau cysylltiedig eraill sydd ar gael yn ein canolfan

Beth mae ein cwsmeriaid presennol yn ei ddweud

Cwestiynau Cyffredin