Oedolyn Egnïol Ledled y Ddinas

Oedolyn Egnïol Ledled y Ddinas

Mynediad digyfyngiad i’r gampfa, nofio, dosbarthiadau ar draws 6 o ganolfannau Hamdden Abertawe ; hyfforddi mewn 6 campfa wych

 • Mynediad at 6 safle ar draws Abertawe
 • Defnydd digyfyngiad o’r gampfa, dosbarthiadau nofio a ffitrwydd
 • Cyrraedd nodau gyda’n rhaglen Ymgyfarwyddo i Aelodau
 • Parcio am ddim yng nghanol y Ddinas
Aelodaeth Iau Egnïol 11-17 oed

Aelodaeth Iau Egnïol 11-17 oed

Mynediad digyfyngiad i’r gampfa, nofio, dosbarthiadau ar draws 6 o ganolfannau Hamdden Abertawe ; hyfforddi mewn 6 campfa wych

 • Mynediad at 6 safle ar draws Abertawe
 • Defnydd digyfyngiad o’r gampfa, dosbarthiadau nofio a ffitrwydd
 • Cyrraedd nodau gyda’n rhaglen Ymgyfarwyddo i Aelodau
 • Parcio am ddim yng nghanol y Ddinas
Aelodaeth Hŷn Egnïol 65+

Aelodaeth Hŷn Egnïol 65+

Mynediad digyfyngiad i’r gampfa, nofio, dosbarthiadau ar draws 6 o ganolfannau Hamdden Abertawe ; hyfforddi mewn 6 campfa wych

 • Mynediad at 6 safle ar draws Abertawe
 • Defnydd digyfyngiad o’r gampfa, dosbarthiadau nofio a ffitrwydd
 • Cyrraedd nodau gyda’n rhaglen Ymgyfarwyddo i Aelodau
 • Parcio am ddim yng nghanol y Ddinas
Aelodaeth Dysgu Nofio

Aelodaeth Dysgu Nofio

Dewiswch o blith aelodaeth iau neu oedolion ar gyfer eich gwersi nofio

 • Un sesiwn yr wythnos, 50 wythnos y flwyddyn
 • Nofio am ddim ar draws ein Pyllau yn Abertawe
 • Porth cartref i olrhain cynnydd wrth fynd
 • 20% oddi ar ein Costa Coffee
Swim Only 60yrs plus [translations pending]

Swim Only 60yrs plus [translations pending]

Mynediad diderfyn i nofio ar draws Abertawe

 • Nofio yn ystod ein lonydd a sesiynau nofio cyhoeddus yn Nhreforys, Penlan a Phenyrheol

 • Nofio yn yr LC yn ystod sesiynau sblash

 • Cyffredinol Gostyngiad o 20% yn ein siopau Costa Coffi

 • Parcio am ddim ar y Safle

Ansicr a Yw’n Haelodaeth yn Addas i Chi?

Ffoniwch ni ar 01792 897039 i lenwi ein ffurflen ymholiadau nawr.

Mae’r canlynol hefyd yn rhan o’n haelodaeth

Yr hyn y mae ein cwsmeriaid presennol yn ei ddweud amdanom ni

Cwestiynau Cyffredin

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!