Canolfan Chwaraeon Elba

Canolfan Chwaraeon Elba

Croeso i Canolfan Chwaraeon Elba

Croeso i Canolfan Chwaraeon Elba

Mae Freedom Leisure yn rheoli Canolfan Chwaraeon Elba mewn partneriaeth â Chyngor Abertawe. Ein nod yw "gwella bywydau trwy hamdden", gan ddarparu cyfleusterau fforddiadwy, cynhwysol a chynaliadwy y gall y gymuned gyfan eu mwynhau.
Lawrlwythwch ein Ap

Lawrlwythwch ein Ap

Mae ein Ap yn hwyluso archebu dosbarthiadau a gweithgareddau yn gyflymach ac yn haws nac erioed. Ydych chi eisoes yn aelod neu wedi cofrestru ar gyfer archebu ar-lein? Lawrlwythwch ein Ap nawr! Heb gofrestru eto? Cysylltwch â’ch canolfan leol i gofrestru.

Gweithgareddau ar y Gweill

Ein Tîm Cymunedau Iach yn Abertawe

Ein Tîm Cymunedau Iach yn Abertawe

Rydym am gefnogi iechyd y genedl gan alluogi pobl i fyw bywydau hirach, hapusach ac iachach.

Fel ymddiriedolaeth hamdden elusennol newyddiadurol, mae cefnogi unigolion a chymunedau i fod yn fwy actif ac yn iachach wrth wraidd popeth a wnawn. Rydym yn credu mewn ‘iechyd ym mhob oed’; rydym am i'r cymunedau lleol rydym yn eu gwasanaethu cael hwyl, teimlo bod croeso iddynt, eu cynnwys a'u grymuso i fyw bywydau iach.

Yr hyn y mae ein cwsmeriaid presennol yn ei ddweud amdanom ni

Sut i ddod o hyd i ni a pharcio

Sut i ddod o hyd i ni a pharcio

Mae teithio i’n canolfan yn hawdd, ac mae llawer o wahanol opsiynau trafnidiaeth gyhoeddus ar gael i’ch helpu i gyrraedd yma!
Rydym am gyflogi! Dewch i ymuno â’r tîm

Rydym am gyflogi! Dewch i ymuno â’r tîm

Mae’r gwasanaethau hamdden yr ydym yn eu cynnig yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr ac yn gwneud gwir wahaniaeth i iechyd a llesiant pobl ar lefel leol iawn. Mae gweithio i Freedom Leisure yn eich galluogi chi i chwarae rôl gadarnhaol, leol iawn, a gwella bywydau drwy hamdden a gwneud gwir wahaniaeth yn eich cymuned.