Y mathau o ddosbarthiadau a gynigir

Gall yr holl aelodau cysylltiedig gael mynediad at ddosbarthiadau o fewn holl ganolfannau Powys neu gael mynediad yn syml at ddosbarth wrth i chi gymryd rhan!

Beth fyddwch chi’n ei gael?

Dosbarthiadau Dan Arweiniad Hyfforddwr

Gallwch fwynhau mwy na 40 o ddosbarthiadau dan arweiniad hyfforddwyr bob wythnos!

Rhywbeth I Bawb

Os ydych yn dechrau, neu’n unigolyn sy’n hen law ar ffitrwydd, mae gennym ddosbarthiadau sy’n addas i bob gallu.

Cynigion Aelodaeth Gwych

Os ydych chi'n bwriadu ein defnyddio ni fwy nag unwaith yr wythnos yna mae gennym ni aelodaethau cost effeithiol gwych.

Stiwdio Ffitrwydd

Stiwdio ffitrwydd ddynodedig sy'n berffaith ar gyfer ystod eang o ddosbarthiadau.

Stiwdio Troelli Dan Do

Stiwdio Troelli Dan Do a adnewyddwyd yn ddiweddar gyda'r beiciau LifeFitness ICG6 diweddaraf i fynd â'n dosbarthiadau Beicio Dan Do Rhyddid i'r lefel nesaf.

Stiwdio MyRide

Mae ein Stiwdio MyRide yn cynnig lleoliadau beicio rhithwir golygfaol a phrofiad beicio hynod ymdrochol gan ddefnyddio'r dechnoleg ffitrwydd ddiweddaraf.

Oeddech chi’n gwybod?

Oeddech chi’n gwybod?

Mae llawer o fanteision i gymryd rhan mewn grŵp dosbarth ffitrwydd yn cynnwys eich iechyd cymdeithasol. Mae ymarfer corff mewn grŵp yn meithrin hyder, ac yn eich helpu i ennill cefnogaeth a chymhelliant.

Ydych Chi Wedi Ceisio Mam & Fi Kettlebells?

Ydych Chi Wedi Ceisio Mam & Fi Kettlebells?

Sesiwn ymarfer yw Mam & Fi Kettlebells lle rydych yn defnyddio pwysau tegell i losgi braster a thynhau'ch corf. Rydych yn gweud ymarferion sy'n hawdd eu dilyn ochr yn ochr a cherddoriaeth sy'n eich ysgogi i fyn nerth eich traed.