Ein Neuadd Chwaraeon

Ein Neuadd Chwaraeon

Gall y brif neuadd chwaraeon ddarparu lle ar gyfer yr holl chwaraeon traddodiadol byddech yn eu disgwyl, gan gynnwys:

  • Badminton (1 cwrt)
  • Pêl-droed
  • Pêl-fasged
  • Pêl foli

Rydym hefyd yn defnyddio'r lle hwn ar gyfer rhai ein dosbarthiadau ffitrwydd.

Ein Gwrt Sboncen

Ein Gwrt Sboncen

Mae sboncen yn chwaraeon egnïol, lle gall chwaraeon ddefnyddio llawer mwy o egni nag yn y rhan fwyaf o chwaraeon eraill. Mae sboncen yn helpu i wella iechyd cardiofasgwlaidd ac mewn gêm o sboncen byddwch yn rhedeg, yn neidio ac yn deifio am y bêl. 

Ein Stiwdio Sbin Dan Do

Ein Stiwdio Sbin Dan Do

Mae Beicio Dan Do yn ymarfer cardio a chryfder hynod effeithiol. Mewn un dosbarth 45 munud, byddwch chi'n reidio beic llonydd i guriad cerddoriaeth anhygoel - ac yn llosgi hyd at 600 o galorïau yn y broses.

Stiwdio MyRide

Stiwdio MyRide

Mae ein Stiwdio MyRide yn cynnig lleoliadau beicio rhithwir golygfaol a phrofiad beicio hynod ymdrochol gan ddefnyddio'r dechnoleg ffitrwydd ddiweddaraf.

Sut I Archebu

Sut I Archebu

Rydyn ni’n ymfalchïo mewn cynnig cyfleusterau dan do fforddiadwy sy’n hygyrch i bawb. Ni yw un o’r ychydig glybiau ble y gallwch archebu a ‘thalu a chwarae’ heb aelodaeth fisol. Mae ffioedd llogi yn ddibynnol ar y gweithgaredd, hyd yr amser, ac oedran y cwsmer.

Pam Chwarae Gweithgareddau Dan Do yng Nghanolfan Hamdden Rhaeadr Gwy?