Ein cyfleusterau dan do a chwaraeon

Beth allwch chi ddod o hyd iddo ym Mhenyrheol

Cyfleusterau newid

Mynediad i doiledau a chyfleusterau newid gan gynnwys cawodydd

Parcio

Parcio am ddim ar y safle

Cyrtiau Sboncen

Mae gennym ddau gwrt sboncen i chi ddewis ohonynt.

Coffi Costa

Mae ein staff ‘wedi’u hyfforddi gan Costa Coffee’ yn falch o warantu paned perffaith o goffi a chroeso cynnes a chyfeillgar.

Oeddet ti'n gwybod?

Oeddet ti'n gwybod?

Defnyddiodd y chwaraewyr cyntaf beli rwber, a oedd, o'u taro, yn gwasgu yn erbyn waliau, a dyna'r rheswm am yr enw sboncen.

Cyfleusterau cysylltiedig eraill sydd ar gael yn ein canolfan

Beth mae ein cwsmeriaid presennol yn ei ddweud

Cwestiynau Cyffredin

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!