Y lle perffaith i fod yn actif ac yn iach wrth gael hwyl

Beth sydd ar gael yn Penyrheol?

Parcio ar y safle

Parcio am ddim ar y safle

Aelodaeth nofio yn unig

Os byddwch yn bwriadu ein defnyddio fwy nag unwaith yr wythnos yna mae gennym aelodaeth gost effeithiol gwych

Cyfleusterau Newid

Mynediad at doiledau a chyfleusterau newid, gan gynnwys cawodydd.

Pwll Nofio

Mae ein pwll yn 25 metr gyda 8 lôn

Nofio i'r Teulu

Gan gynnwys sesiynau Nofio i Blant Bach, Fflotiau Hwyl, Cyfarpar Chwyddadwy a Nofio Cyhoeddus.

Merched yn unig

Mae gennym lonydd merched yn unig ar gael i'w harchebu.

Hygyrchedd

Yn gwbl hygyrch gan gynnwys teclyn codi ar ochr y pwll

Gwersi nofio

Rydym yn cynnig ystod o wersi nofio i oedolion a phlant.

Oeddech chi'n gwybod?

Oeddech chi'n gwybod?

Gall nofio heb ormod o ymdrech losgi dros 200cal mewn hanner awr. Gan fod dŵr 12 gwaith mor ddwys ag aer, mae nofio yn ffordd lawer mwy effeithiol o dynhau'ch cyhyrau nag unrhyw fath arall o ymarfer corff cardiofasgwlaidd y gallwch ei wneud ar y tir.  

Mae ein cyfleusterau yn hygyrch i bawb

Mae ein cyfleusterau yn hygyrch i bawb

Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau fod ein canolfan yn cynnig y cyfleusterau ffitrwydd gorau posibl.  Mae hyn yn cynnwys sicrhau fod pobman yn hygyrch, yn lân ac yn ddiogel i ddefnyddwyr.

Cymhareb Oedolyn i Blentyn

Cymhareb Oedolyn i Blentyn

Mae'n bwysig ein bod yn eich cadw'n ddiogel yn ein pyllau.

Mae angen un oedolyn ar blant 3 oed ac iau i oruchwylio un plentyn. Mae angen un oedolyn ar blant 4-7 oed i oruchwylio dau blentyn. Gall plant 8+ oed ddefnyddio'r pwll heb oedolyn i’w goruchwylio ond mae’n rhaid i unrhyw blentyn nad yw'n nofiwr hyderus gael ei oruchwylio beth bynnag y bo ei oedran.

Cyfleusterau cysylltiedig eraill sydd ar gael yn ein canolfan

Beth mae ein cwsmeriaid presennol yn ei ddweud

Cwestiynau Cyffredin

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!