Y lle perffaith i fod yn actif ac yn iach

Beth gewch chi yn Penyrheol?

Ein cydweithwyr cyfeillgar

Bob amser wrth law i'ch croesawu i Ganolfan Hamdden Treforys. Rydym yma i gynnig cyngor ar sut i gael y gorau o'ch ymweliad â'r gampfa.

Cynigion aelodaeth gwych

Os ydych yn ystyried defnyddio’r canolfan fwy nag unwaith yr wythnos, mae gennym gynlluniau aelodaeth hynod gost effeithiol

Campfa eang â chyfarpar da

Mae ein hoffer yn gyfuniad o beiriannau fel melinau traed, traws-hyfforddwyr a dringwyr ochr yn ochr â pheiriannau gwrthsefyll pwysau eraill sydd wedi'u cynllunio…

Ardal drothwy

Y lle perffaith ar gyfer hyfforddi gweithredol, o wthio sled i fariau mwnci, kettlebells i ski erg, a llawer o hwyl ac amrywiaeth ym mhob un o’ch sesiynau.

Adloniant ar flaenau eich bysedd

Gydag offer gyda'u consolau diweddaraf, byddwch yn gallu syrffio'r we, cysylltu â Facebook, neu ddal i fyny ar eich hoff raglenni teledu wrth i chi weithio allan.

Cyfres sgiliau Technogym

Mwynhewch yr un teimlad â beicio awyr agored a rhwyfo gyda sgil-beic a rhwyfo, diolch i'w ddyluniad chwaraeon-benodol, technoleg unigryw a sesiynau ymarfer sy'n…

Pam ymuno â'r gampfa?

Pam ymuno â'r gampfa?

Mae gan y rhan fwyaf o bobl reswm penodol dros ymuno â'r gampfa. Boed hynny i golli pwysau, tynhau neu deimlo'n fwy heini ac iach yn gyffredinol. Mae defnyddio'r gampfa nid yn unig yn rhoi boddhad mawr, mae'n rhoi hwb i'ch lefelau egni ac yn gwella'ch hunan-barch.

Ein horiau agor

Ein horiau agor

Mae ein campfa ar agor 7 diwrnod yr wythnos

Dydd Llun i Ddydd Gwener 

6.00y.b. - 10.00y.p.
Dydd Sadwrn 7.00y.b. - 6.00y.p.
Dydd Sul 7.00y.b. - 8.00y.p.
Mae ein cyfleusterau’n hygyrch i bawb

Mae ein cyfleusterau’n hygyrch i bawb

Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau fod ein canolfan yn cynnig y cyfleusterau ffitrwydd gorau posibl.  Mae hyn yn cynnwys sicrhau fod pobman yn hygyrch, yn lân ac yn ddiogel i ddefnyddwyr. 

Mae ein cyfleusterau yn hygyrch i bawb

Beth mae ein cwsmeriaid presennol yn ei ddweud

Cwestiynau Cyffredin

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!