Canolfan Hamdden Penyrheol

Pontarddulais Road, Gorseinon, Swansea,

SA4 4FG

gosod fel fy nghanolfan i

croeso i...

darganfod rhagor

oriau agor

dydd Llun - dydd Gwener Dydd Sadwrn Dydd Sul Gŵyl y Banc
6:00 yb - 8:00 yp 8:00 yb - 2:00 yp Ar gau 12:30yp - 8:00yp
Ar gau dros dro

Accessibility

  • Wedi addasu ar gyfer Cadeiriau Olwyn
  • Toiled i bobl anabl
  • Cyfleusterau newid hygyrch
  • Cyfleusterau ger Ochr y Pwll
  • Lift Lifft

aelodaeth

aelodaeth

Rydym yn cynnig rhywbeth i bawb, hen ac ifanc, profiadol neu ddechreuwr.  Gellir teilwra’r amser mae sesiwn gym yn ei gymryd i weddu i’r ffyrdd o fyw modern prysuraf.

 Bydd ein hyfforddwyr yn cynllunio rhaglen gym unigryw i chi, i  ddiwallu eich anghenion yn benodol a'ch cychwyn ar y ffordd i ffordd o fyw iachach.

 Gyda chymysgedd o’r offer ffitrwydd ac ymarfer diweddaraf a thîm o staff tra hyfforddedig, gallwn ddarparu popeth rydych ei angen i ymarfer, i gyflawni eich nodau a dyheadau, i ymlacio a chymdeithasu.


gweithio mewn partneriaeth â Cyngor Abertawe