Ein cyfleusterau dan do a chwaraeon

Beth allwch chi ddod o hyd iddo yng Nghefn Hengoed

Neuadd chwaraeon

Neuadd chwaraeon amlbwrpas gyda 5 cwrt badminton yn berffaith ar gyfer eich chwaraeon raced a phêl.

Cyfleusterau newid

Mynediad i doiledau a chyfleusterau newid gan gynnwys cawodydd

Parcio

Parcio am ddim ar y safle

Campfa

Perffaith ar gyfer chwaraeon fel tenis byr a phêl-fasged

Oeddet ti'n gwybod?

Oeddet ti'n gwybod?

Gall chwarae gêm o fadminton eich helpu i losgi tua 450 o galorïau'r awr tra byddwch yn ysgyfaint, yn deifio, yn rhedeg ac yn cael eich calon i bwmpio.

Beth mae ein cwsmeriaid presennol yn ei ddweud

Cwestiynau Cyffredin

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!