Canolfan Hamdden Cefn Hengoed

Caldicot Road, Swansea

SA1 7HX

adborth

gosod fel fy nghanolfan i

croeso i...

darganfod rhagor

oriau agor

Monday - Friday (please see the timetable below) weekends
3.00pm - 9.00pm 10.00am - 3.00pm

aelodaeth

Rydym yn cynnig rhywbeth i bawb sy'n ifanc neu'n hen brofiadol neu ddechreuwyr. Gellir teilwra'r amser y mae sesiwn gampfa yn cael ei deilwra i gyd-fynd â'r ffordd prysuraf o fyw modern.

Bydd ein hyfforddwyr yn dylunio rhaglen gampfa unigryw i chi yn arbennig i gwrdd â'ch anghenion a'ch dechrau ar y ffordd i ffordd iachach o fyw.

Gyda chymysgedd o'r offer ffitrwydd a gweithgaredd diweddaraf diweddaraf a thîm o staff cymhelledig, hyfforddedig iawn, gallwn ddarparu popeth y mae angen i chi ei ymarfer, cyflawni eich nodau a'ch dyheadau, ymlacio a chymdeithasu.


gweithio mewn partneriaeth â Cyngor Abertawe