Gwersi nofio - peidiwch â cholli cyfle cyn iddyn nhw werthu allan!
Mae lleoedd ar gyfer ein gwersi nofio yn llenwi'n gyflym felly peidiwch ag oedi, archebwch eich lle heddiw!

darganfod rhagor

oriau agor dros y nadolig

allan nawr!

clicio yma

oriau agor

dydd llun - dydd iau dydd gwener dydd sadwrn & dydd sul gwyliau'r banc
6.45am - 10.00pm 6.45am - 9.00pm 9.00am - 5.00pm 10.00am - 2.00pm

Accessibility

  • Wedi addasu ar gyfer Cadeiriau Olwyn
  • Toiled i bobl anabl
  • Cyfleusterau newid hygyrch
  • Teclyn codi ger Ochr y Pwll
  • Parcio i bobl anabl
  • Lift Lifft
cadw lle ar-lein neu ffoniwch 01874 623677
cadw lle ar-lein neu ffoniwch 01874 623677

aelodaeth

Rydym yn cynnig rhywbeth i bawb, ifanc a hen, profiadol neu ddechreuwyr. Gellir teilwra'r amser y mae sesiwn yn y gampfa'n ei gymryd i fod yn addas i'r ffyrdd o fyw modern mwyaf prysur. Bydd ein hyfforddwyr yn dylunio rhaglen gampfa unigryw i chi yn arbennig i ddiwallu eich anghenion a'ch cychwyn ar y ffordd i ffordd o fyw iachach.

Rydym yn cynnig y cyfarpar ffitrwydd ac ymarfer corff diweddaraf a thîm o staff hyfforddedig a brwdfrydig. Gallwn gynnig popeth sydd ei angen arnoch i wneud ymarfer corff, cyflawni eich nodau a dyheadau, ymlacio a chymdeithasu.

Mae Freedom Leisure yn gwneud gwaith gwych trwy ddarparu dilyniant i’r Ganolfan Hamdden ragorol yma. Mae’r staff yn ardderchog, y cyfleusterau’n fendigedig a’r oriau agor yn berffaith.

Martin
I holi am aelodaeth cliciwch yma neu ffoniwch 01874 623677

a weithredir gan Freedom Leisure mewn partneriaeth â Chyngor Sir Powys.