gweledigaeth 2020
Beth bynnag yw eich addunedau Blwyddyn Newydd, ry’n ni yn Freedom Leisure yn cynnig llawer mwy na dim ond campfa – mae gennym amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd, sesiynau nofio, sawna, chwaraeon raced a llawer mwy.

darganfod rhagor

Gwersi nofio - peidiwch â cholli cyfle cyn iddyn nhw werthu allan!
Mae lleoedd ar gyfer ein gwersi nofio yn llenwi'n gyflym felly peidiwch ag oedi, archebwch eich lle heddiw!

darganfod rhagor

gweithgareddau gwyliau'r hanner tymor

Allan nawr

clicio yma

oriau agor

dydd llun - dydd iau dydd gwener dydd sadwrn & dydd sul gwyliau'r banc
6.45am - 10.00pm 6.45am - 9.00pm 9.00am - 5.00pm 10.00am - 2.00pm

Accessibility

  • Wedi addasu ar gyfer Cadeiriau Olwyn
  • Toiled i bobl anabl
  • Cyfleusterau newid hygyrch
  • Teclyn codi ger Ochr y Pwll
  • Parcio i bobl anabl
  • Lift Lifft
cadw lle ar-lein neu ffoniwch 01874 623677
cadw lle ar-lein neu ffoniwch 01874 623677

aelodaeth

Rydym yn cynnig rhywbeth i bawb, ifanc a hen, profiadol neu ddechreuwyr. Gellir teilwra'r amser y mae sesiwn yn y gampfa'n ei gymryd i fod yn addas i'r ffyrdd o fyw modern mwyaf prysur. Bydd ein hyfforddwyr yn dylunio rhaglen gampfa unigryw i chi yn arbennig i ddiwallu eich anghenion a'ch cychwyn ar y ffordd i ffordd o fyw iachach.

Rydym yn cynnig y cyfarpar ffitrwydd ac ymarfer corff diweddaraf a thîm o staff hyfforddedig a brwdfrydig. Gallwn gynnig popeth sydd ei angen arnoch i wneud ymarfer corff, cyflawni eich nodau a dyheadau, ymlacio a chymdeithasu.

Mae Freedom Leisure yn gwneud gwaith gwych trwy ddarparu dilyniant i’r Ganolfan Hamdden ragorol yma. Mae’r staff yn ardderchog, y cyfleusterau’n fendigedig a’r oriau agor yn berffaith.

Martin
I holi am aelodaeth cliciwch yma neu ffoniwch 01874 623677

a weithredir gan Freedom Leisure mewn partneriaeth â Chyngor Sir Powys.