Ar gael ar gyfer

Gallwch roi eich hysbyseb yma

Gallwch roi eich hysbyseb yma

Rydym yn rhoi’r cyfle i fusnesau lleol gyrraedd miloedd o gwsmeriaid newydd posibl gyda gofod hysbysebu â thal ar ein cae chwarae 3G.

Mae’r cae ar agor 7 diwrnod yr wythnos. Drwy hysbysebu ar safle yng nghanol y gymuned, gallech gyrraedd dros 165,000 o gwsmeriaid newydd.

Hysbysebion lliw wedi’u hargraffu ar daflenni alwminiwm o ansawdd uchel maint 2400mm x 900mm (8 troedfedd x 3 troedfedd). Blwyddyn o hysbysebu gyda’r opsiwn o ymestyn y cyfnod.

Oriau Agor 3G

Oriau Agor 3G

Llun-Iau 9:30-21:30

Gwener 9:30 -20:30

Sadwrn a Sul 9:30-16:30

Oeddech chi’n gwybod?

Oeddech chi’n gwybod?

Mae pêl-droedwyr yn rhedeg tua 7 milltir mewn gêm bêl-droed 90 munud! Ffordd wych o gadw’n heini gyda ffrindiau a chael hwyl yr un pryd!

Hefyd mae gennym...

Beth mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud amdanom ni

Cwestiynau Cyffredin

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!