Pam ymuno â’n gym?

Wyddech chi?

Wyddech chi?

Mae llai o risg datblygu cyflyrau hir dymor (cronig), fel clefyd y galon, diabetes math 2, a rhai mathau o ganser, os yw pobl yn gwneud ymarfer corff yn rheolaidd.

Mae ymchwil yn dangos fod gweithgaredd corfforol hefyd yn gallu hybu hunan barch, tymer, ansawdd cwsg ac ynni, yn ogystal â lleihau eich risg o stres, iselder clinigol, dementia a chlefyd Alzheimer.

Mae ein cyfleusterau’n hygyrch i bawb

Mae ein cyfleusterau’n hygyrch i bawb

Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod ein canolfan yn darparu’r cyfleusterau ffitrwydd gorau posibl. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod gan ein gwagleoedd fynediad hygyrch a’u bod yn lân ac yn ddiogel i’w defnyddio.

Mae gan holl offer hyfforddiant cryfder yn y gym farc cam dau Menter Ffitrwydd Cynhwysol. Mae’r marc hwn yn golygu fod yr offer hwn yn gwbl hygyrch i bob gallu.

Mae achrediad Menter Ffitrwydd Cynhwysol yn llwyfan cynhwysol i bobl anabl ac abl i fod yn actif gyda’i gilydd.

Hefyd mae gennym...

Beth mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud amdanom ni

Cwestiynau Cyffredin

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!