Amserlenni

Amserlenni

Dydd Mawrth

18:15-19:00 Zumba

20:00-21:00 Ioga

Beth sydd ar gynnig ar draws Wrecsam?

Gall yr holl aelodau cysylltiedig gael mynediad at ddosbarthiadau o fewn holl ganolfannau Wrecsam neu gael mynediad yn syml at ddosbarth wrth i chi gymryd rhan!

Oeddech chi’n gwybod?

Oeddech chi’n gwybod?

Mae llawer o fanteision i gymryd rhan mewn grŵp dosbarth ffitrwydd yn cynnwys eich iechyd cymdeithasol. Mae ymarfer corff mewn grŵp yn meithrin hyder, ac yn eich helpu i ennill cefnogaeth a chymhelliant.

Mae ein cyfleusterau’n hygyrch i bawb

Mae ein cyfleusterau’n hygyrch i bawb

Rydym yn gweithio’n ddiwyd i sicrhau fod ein canolfan yn cynnig y cyfleusterau ffitrwydd gorau posibl. Mae hyn yn cynnwys sicrhau mynediad hygyrch i’n mannau a’u bod yn lân ac yn ddiogel i’w defnyddio. 

Beth mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud amdanom ni

Cwestiynau Cyffredin

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!