Aelodaeth Gysylltiedig

Aelodaeth Gysylltiedig

Mynediad di-ben-draw i’r gampfa, pwll nofio a dosbarthiadau ar draws Wrecsam

 • Mynediad i gampfeydd a stiwdios seiclo  ar draws Wrecsam
 • Mynediad i’r pyllau nofio ar draws Wrecsam
 • Dros gant o ddosbarthiadau grŵp bob wythnos
 • Cymorth unigol wedi’i deilwra gan ein cydweithwyr arbenigol
Aelodau Gysylltiedig ‘Aqua’

Aelodau Gysylltiedig ‘Aqua’

Nofio di-ben-draw ar draws Wrecsam

 • Mynediad i’r pyllau nofio ar draws Wrecsam
 • Canolfan Byd Dŵr yn Wrecsam
 • Gwyn Evans yng Ngwersyllt
 • Canolfan Hamdden a Gweithgareddau y Waun
Aelodau Iau

Aelodau Iau

Mynediad di-ben-draw i’r gampfa a’r pwll nofio i rai 11-16 oed

 • Mynediad i gampfeydd a stiwdios seiclo  ar draws Wrecsam
 • Mynediad i’r pyllau nofio ar draws Wrecsam
 • Cymorth unigol wedi’i deilwra gan ein cydweithwyr arbenigol
 • Mynediad i ddosbarthiadau grŵp
Aelodaeth 60+

Aelodaeth 60+

Mynediad di-ben-draw i rai dros 60 oed i’r gampfa, pwll nofio a dosbarthiadau ar draws Wrecsam

 • Mynediad i gampfeydd a stiwdios seiclo  ar draws Wrecsam
 • Mynediad i’r pyllau nofio ar draws Wrecsam
 • Dros gant o ddosbarthiadau grŵp bob wythnos
 • Cymorth unigol wedi’i deilwra gan ein cydweithwyr arbenigol

Ansicr a Yw’n Haelodaeth yn Addas i Chi?

Ffoniwch ni ar 01978 822978 i lenwi ein ffurflen ymholiadau nawr.

Mae’r canlynol hefyd yn rhan o’n haelodaeth

Yr hyn y mae ein cwsmeriaid presennol yn ei ddweud amdanom ni

Cwestiynau Cyffredin

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!