Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Darland

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Darland

Croeso i Ganolfan Hamdden a Gweithgareddau Darland

Croeso i Ganolfan Hamdden a Gweithgareddau Darland

Freedom Leisure mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam sy’n gyfrifol am Ganolfan Hamdden a Gweithgareddau Darland.  Mae yna neuadd chwaraeon,  campfa ac Ystafell Bwyllgor ar gyfer digwyddiadau penodol neu reolaidd.

Iechyd i Bawb o Bob Oed

Iechyd i Bawb o Bob Oed

Rydym eisiau cefnogi iechyd y genedl gan alluogi pobl i fyw bywydau hirach, hapusach ac iachach.

Fel ymddiriedolaeth hamdden elusennol nid-er- elw, mae helpu unigolion a chymunedau i fod yn fwy actif ac yn iachach wrth wraidd popeth a wnawn.  Rydym yn credu mewn ‘iechyd i bawb o bob oed’, rydym eisiau i’n cymunedau lleol ni gael hwyl, cael eu croesawu a’u cynnwys a’u grymuso i fyw bywydau iach.

Cwestiynau Cyffredin

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!

Yr hyn y mae ein cwsmeriaid presennol yn ei ddweud amdanom ni

Sut i ddod o hyd i ni a Pharcio

Sut i ddod o hyd i ni a Pharcio

Mae’n hawdd teithio i’r ganolfan ac mae digon o le i barcio ar y safle.  Mae’r ganolfan ar safle Ysgol Uwchradd Darland yn Yr Orsedd, ar Chester Road ar y ffordd allan o Wrecsam rhwng The Golden Lion a’r Grosvenor yn Pulford.

Rydym am gyflogi! Dewch i ymuno â’r tîm

Rydym am gyflogi! Dewch i ymuno â’r tîm

Mae’r gwasanaethau hamdden yr ydym yn eu cynnig yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr ac yn gwneud gwir wahaniaeth i iechyd a llesiant pobl ar lefel leol iawn. Mae gweithio i Freedom Leisure yn eich galluogi chi i chwarae rôl gadarnhaol, leol iawn, a gwella bywydau drwy hamdden a gwneud gwir wahaniaeth yn eich cymuned.