Oeddech chi'n gwybod? Wedi’u cynnwys mewn aelodaeth yn Y Waun

Oeddech chi'n gwybod? Wedi’u cynnwys mewn aelodaeth yn Y Waun

  • Campfa fodern llawn cyfarpar
  • Neuadd chwaraeon gan gynnwys chwaraeon raced
  • Rhaglen Ymarfer Grŵp Dyddiol gan gynnwys Les Mills
  • Pwll Nofio gan gynnwys ffitrwydd acwa

Rhowch gynnig arni heddiw gyda thocyn diwrnod AM DDIM, galwch heibio neu ffoniwch ni ar 01978 269540 neu llenwch y ffurflen isod a byddwn yn trefnu eich tocyn AM DDIM!
 
Hefyd, mae ein haelodaeth gysylltiedig yn golygu y gallwch ddefnyddio ein holl ganolfannau ar draws Wrecsam megis canolfannau Byd Dŵr, Queensway a Gwyn Evans.

*Aelodaeth flynyddol

**Aelodaeth fisol

1
2
3

I ddechrau, rhowch eich lleoliad