Arhoswch adref er mwyn amddiffyn y GIG ac achub bywydau ond gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cadw'n actif

Os oes modd, mae mynd allan i wneud ymarfer corff unwaith y dydd yn holl bwysig. Er, os na allwch wneud hyn neu os ydych yn edrych am ffyrdd eraill o gymryd rhan mewn gweithgareddau ychwanegol, dyma rhai syniadau i chi.

Pan darganfyddom y byddai ein canolfannau'n cau, recordiodd rhai o'n timau nifer o fideos byr i gefnogi ein cwsmeriaid i gadw'n actif - Darllenwch isod i weld beth allwch chi ei wneud yn eich cartref:

sesiwn yoga gyda loraine


sesiwn zumba gyda loraine


ymarfer corff adref gyda technogym

Mae ein ffrindiau yn Technogym wedi rhoi mynediad i ni i 16 wythnos o raglenni ymarfer corff am ddim ar ap sy’n hawdd i’w ddefnyddio. Dewiswch o amrywiaeth o ymarferion pwysau corff, rhaglenni cardio neu heriau sydd wedi’u cynllunio i gadw chi’n heini. Mae’n bosib gwneud y sesiynau yn eich cartrefi heb unrhyw offer ac AM DDIM yn ystod aflonyddwch COVID-19.

Er mwyn cael y cynnwys hwn AM DDIM fydd angen:

  1. Clicio ar y ddolen hon https://www.mywellness.com/trainathomewithfreedom
  2. Creu cyfrif a chofrestru eich manylion
  3. Lawrlwytho’r ap ‘mywellness’
  4. Mewngofnodwch gan ddefnyddio eich manylion cofrestredig:

Lawrlwythwch yr ap drwy ddefnyddio'r dolenni isod:

Google Play Store (Android) https://bit.ly/2QESgEZ
Apple App Store https://apple.co/2J8QdET

Os ydych chi wedi dilyn y camau a ddangosir uchod, fe welwch ‘Train At Home With Freedom’ ar hafan yr ap unwaith y byddwch wedi mewngofnodi.


#CYMRUACTIF

Mae #CymruActif yn ymgyrch i gadw Cymru’n symud yn ystod argyfwng y Coronafeirws. Os ydych chi eisiau ymarfer ysgafn neu sesiwn dwys iawn, mae gan Chwaraeon Cymru cynllun ar eich cyfer chi.

O bob rhan o’r byd chwaraeon yng Nghymru, mae arbenigwyr, athletwyr ac ambell wyneb cyfarwydd wedi dod at ei gilydd i ddarparu fideos ymarfer, cynlluniau sesiynau, cymhelliant, ryseitiau maethlon a llawer, llawer mwy ar gyfer y genedl.

Ydych chi’n barod? Ar eich marc, byddwch yn barod, ewch ... 


Arhoswch adref er mwyn amddiffyn y GIG ac achub bywydau ond gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cadw'n actif – mwynhewch!