Mae Rhyddid (Freedom) yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Beth mae’n ei olygu i chi?

Does dim lle gwell i fod na’ch Canolfan Hamdden Gymunedol Leol. Gallwch ymlacio, cael gwared ar y straen, eich herio eich hun, a mwynhau ychydig o amser i chi’ch hun. Cyflawnwch eich ‘Rhyddid i mi ...’!

CYNNIG ARBENNIG I CHI. YMUNWCH NAWR A CHAEL GWEDDILL Y MIS AM DDIM !!

Dewch i ymarfer corff yn y gym, plymio i’r pwll, symud eich corff mewn dosbarth a herio ffrind mewn chwaraeon. Mae cadw’n heini’n gymaint o hwyl a boddhad! 

Byddwch yn chi eich hun, rhowch gynnig ar bethau newydd, gosodwch nod i’ch bywyd – y cyfan o dan yr un to. Rydym ni’n llawn cyffro i weld beth allwch chi ei gyflawni.

1
2
3

I ddechrau, rhowch eich lleoliad