Pam fod ein Haelodau Wrth eu Boddau â Freedom Leisure

Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd penderfynu beth hoffech chi gael fel rhan o’ch aelodaeth – neu efallai eich bod am gael y cyfan – yna efallai mai ymuno â chanolfan hamdden yw’r siop ffitrwydd un-stop delfrydol i chi.

Felly, os ydych yn awyddus i ddechrau ar eich taith tuag at ffitrwydd neu’n gobeithio rhoi gwefr go iawn i’ch taith bresennol, mae’n allweddol eich bod yn dod o hyd i’r lle iawn i’ch helpu chi i gyrraedd eich nod.

Darganfod rhagor
Trwy glicio ar ‘cyflwyno’ rydych yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi at ddibenion eich ymholiad

Y dyddiau hyn, pan mae cymaint o bosibiliadau i ddewis ohonynt, mae’n anodd gwybod pa fath o aelodaeth y mae’n werth talu amdani.

Ond rydym ni, ynghyd â’n haelodau, yn credu bod aelodaeth o ganolfan hamdden, sy’n darparu cannoedd o gyfleoedd dan yr unto, gan gynnwys campfeydd, pyllau, dosbarthiadau, neuaddau chwaraeon, caeau chwarae a gweithgareddau chwaraeon awyr agored*, yn cynnig y cyfan, yn rhoi gwerth gwell i chi am eich arian na champfeydd rhad a chlybiau ffitrwydd preifat!

Beth mae’n haelodau yn ei ddweud

I love my Freedom Leisure centre because they helped me lose nearly 3 stone in 3 months

Paul, Milton Keynes

I love my Freedom leisure centre because the staff and classes really help to push me beyond what I would achieve myself

Mandy, Hassocks

because of the support and guidance you have given my son to learn to swim - thank you guys

Mrs. Purcell, Wrexham