8. Diweddariadau i’n Polisi Preifatrwydd

Diweddariadau i’n Polisi Preifatrwydd

Gallwn wneud newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i'w gilydd, gan gynnwys fel rhan o ddeddfwriaeth diogelu data Ewropeaidd newydd a fydd yn berthnasol ar 25 Mai 2018 (y "Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol") - byddwn yn diweddaru'r Polisi Preifatrwydd a byddwn yn cyhoeddi unrhyw fersiwn newydd o’r Polisi hwn ar ein gwefan.