6. Briwsion neu dechnolegau olrhain eraill

Briwsion neu dechnolegau olrhain eraill

Er mwyn gwella ein gwasanaethau, darparu cynnwys mwy perthnasol i chi a dadansoddi sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan, efallai y byddwn yn defnyddio technolegau, fel meddalwedd olrhain,  picseli neu friwsion. Dylech fod yn ymwybodol yn y rhan fwyaf o achosion ni fyddwn yn gallu eich adnabod o'r wybodaeth a gasglwn gan ddefnyddio'r technolegau hyn.

Er enghraifft, byddwn yn defnyddio meddalwedd i fonitro patrymau traffig cwsmeriaid a defnydd o'r wefan i'n helpu i ddatblygu dyluniad a chynllun y wefan er mwyn gwella profiad yr ymwelwyr i’n gwefan. Nid yw’r meddalwedd hwn yn ein galluogi i gasglu unrhyw ddata personol. Yn ogystal, er mwyn deall sut y mae ein cwsmeriaid yn rhyngweithio â’r negeseuon e-bost a chynnwys byddwn yn ei anfon, defnyddiwn ddadansoddeg sy'n caniatáu i ni wybod a yw’r negeseuon e-bost byddwn yn eu hanfon yn cael eu hagor neu a yw cynnwys ein negeseuon e-bost yn cael ei arddangos ar ffurf testun neu html.

Rydym hefyd yn defnyddio briwsion ar ein gwefan. Darnau bach o wybodaeth yw briwsion sy'n cael ei storio gan eich porwr ar yriant caled eich cyfrifiadur. Maent yn eich galluogi i lywio ein gwefan ac yn ein galluogi i wneud gwelliannau i brofiad ar-lein ein cwsmeriaid. Gallwch ddileu briwsion os dymunwch; er bod rhai briwsion yn angenrheidiol ar gyfer gweld a llywio ein gwefan, bydd y rhan fwyaf o nodweddion yn dal i fod yn hygyrch heb friwsion.

I gael mwy o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio briwsion a sut y gallwch gael gwared arnynt, darllenwch ein Polisi Briwsion.