5. Diogelwch eich data personol

Diogelwch eich data personol

Rydym wedi ymrwymo i gymryd camau technegol a sefydliadol priodol i ddiogelu eich data personol yn erbyn prosesu anawdurdodedig neu anghyfreithlon ac yn erbyn niwed, dinistr neu golled ddamweiniol i data personol. Pan fyddwch yn darparu eich data personol trwy ein gwefan, caiff y wybodaeth hon ei throsglwyddo ar draws y rhyngrwyd yn ddiogel gan ddefnyddio amgryptio gradd uchel.

Fel y disgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn, mewn rhai achosion gallwn ddatgelu eich data personol i drydydd partïon. Pan fydd Wealden Leisure Cyfyngedig yn masnachu fel Freedom Leisure yn datgelu eich data personol i drydydd parti, mynnwn fod y trydydd parti yn meddu ar fesurau technegol a sefydliadol priodol i ddiogelu eich data personol; fodd bynnag mewn rhai achosion efallai y bydd yn rhaid i ni ddatgelu eich data personol i drydydd parti dan y gyfraith a bydd gennym reolaeth gyfyngedig dros sut y bydd y parti hwnnw’n ei ddiogelu.

Caiff y wybodaeth a rowch i ni ei chadw yn ein systemau, sydd wedi eu lleoli ar ein safle ni neu safle trydydd parti penodedig. Efallai y byddwn hefyd yn caniatáu mynediad at eich gwybodaeth i drydydd partïon eraill sy'n gweithredu i ni at y dibenion a ddisgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn neu at ddibenion eraill rydych wedi’u cymeradwyo. Byddwn yn cadw eich data personol am gyfnod mor hir ag y byddwn ei angen er mwyn cyflawni ein dibenion a nodir yn y Polisi Preifatrwydd hwn neu er mwyn cydymffurfio â'r gyfraith.