4. Gofyn am fynediad at eich data personol

Gofyn am fynediad at eich data personol

Mae gennych hawl i ofyn am gael gweld y data personol sydd gennym amdanoch chi. Gallai hyn gynnwys eich gwybodaeth aelodaeth sy'n ymwneud â chynnyrch a gwasanaethau sydd gennych â ni.

Os oes gennych gwestiynau mewn perthynas â'ch data personol, cysylltwch â ni: data.protection@freedom-leisure.co.uk