1. Pwy sy'n gyfrifol am eich data

Pwy sy'n gyfrifol am eich data?

Mae ein Polisi Preifatrwydd yn berthnasol i'r data personol hwnnw y mae Wealdon Leisure Cyfyngedig yn masnachu fel Freedom Leisure yn ei gasglu ac yn ei ddefnyddio.

Mae cyfeiriadau yn y Polisi Preifatrwydd hwn at “Wealden Leisure Cyfyngedig yn masnachu fel Freedom Leisure”, “ni” neu “ein” yn golygu Wealden Leisure Cyfyngedig yn masnachu fel Freedom Leisure (Cymdeithas Gofrestredig o dan Ddeddf Cymdeithasau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014, Rhif 29336R - Swyddfa Gofrestredig - The Paddock, 1 - 6 Carriers Way, East Hoathly. BN8 6AG.)

Rydym yn rheoli’r ffyrdd y mae’ch data personol yn cael ei gasglu, a'r dibenion y mae Wealden Leisure Cyfyngedig yn masnachu fel Freedom Leisure yn ei ddefnyddio atynt a ni yw’r "rheolydd data" at ddibenion GDPR 2018 a deddfwriaeth diogelu data eraill perthnasol yr Undeb Ewropeaidd.