partneriaid

Sefydlwyd ym mis Ebrill 2002 fel ymddiriedolaeth hamdden ddielw, roedd Freedom Leisure yn rhedeg 4 canolfan ar ran Cyngor Dosbarth Wealden. Ers hynny mae'r cwmni wedi mwynhau twf sylweddol a bellach yn rheoli 76 cyfleuster hamdden ar gyfer nifer o bartneriaid a restrir isod: