Freedom Leisure yn ennill dwy wobr yng Ngwobrau Cenedlaethol Nofio Cymru

January 4 2021

Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo rithwir eleni ddydd Iau 18 Rhagfyr 2020. Mae’r achlysur, sy’n cael ei drefnu gan Nofio Cymru yn cydnabod gwaith llawn ysbrydoliaeth gan unigolion a sefydliadau ar hyd a lled Cymru i alluogi pobl o bob oed i ddysgu’r sgil sy’n achub bywydau - nofio!

Yn dilyn llwyddiant y llynedd, roedd Freedom Leisure wrth ei fodd yn cael ei ddyfarnu’n fuddugol mewn dau gategori.

Athro/Athrawes Nofio y Flwyddyn

Athro/Athrawes Nofio y Flwyddyn, a enillwyd gan Vikki Courtman sy’n athrawes nofio gyda Freedom Leisure yn Wrecsam. Mae’r wobr hon yn cydnabod cyfraniad ac ymroddiad eithriadol athrawes nofio, ac mae llwyddiant Vikki yn tystio i ymroddiad ein hathrawon nofio’n gyffredinol, a’r gefnogaeth a’r datblygiad y mae Freedom Leisure yn eu darparu.

Partner y Flwyddyn

Partner y Flwyddyn, pleidleisiwyd dros y cwmni gan Nofio Cymru i ddathlu cyflawniad eu partneriaid. Mae ennill y dyfarniad hwn yn dangos yn gwbl bendant y safonau uchel a’r arloesedd y mae Freedom Leisure yn eu cyflawni yn eu rhaglenni dŵr a’u bod ar flaen y gad o ran nofio yng Nghymru.

 

   

Mae Freedom Leisure yn rhedeg rhaglenni Dysgu Nofio mewn 19 o byllau nofio ar hyd a lled Cymru, i alluogi pobl i gyflawni’r sgil bywyd hanfodol yma mewn amgylchedd diogel, llawn hwyl, cefnogol a digyffro.

Mae hyn yn gyflawniad gwych a ’does dim posibl canmol digon ar ein timau ar draws Cymru sy’n cyflenwi ein rhaglenni Dysgu Nofio. Rydym wrth ein bodd yn cael ein cydnabod gan Nofio Cymru yn Bartner y Flwyddyn”.

Hywel Evans - Rheolwr Datblygu Campau Dŵr Freedom Leisure

“Mae’r dyfarniadau hyn i’n timau yng Nghymru yn gwbl haeddiannol gan eu bod yn enghraifft wych o’n nod fel sefydliad i ysbrydoli pawb i fwynhau nofio a chymryd rhan yn y gamp, gan ddechrau gyda’r rhan gyntaf hanfodol o’r daith, sef dysgu”.

Ivan Horsfall Turner - Rheolwr Gyfarwyddwr Freedom Leisure

I gael rhagor o wybodaeth am ddysgu sut i nofio gyda Freedom Leisure neu i ddod yn rhan o’n tîm athrawon nofio sydd wedi ennill gwobrau, ewch i www.freedom-leisure.co.uk/welsh/swimlessons neu cysylltwch â’ch canolfan agosaf.