Gall bywyd myfyriwr fod yn eithaf straen. Dyna pam mae cadw'n iach wrth i chi symud allan o gartref, gwneud ffrindiau newydd, parti ac astudio mor bwysig. Peidiwch â phoeni, rydyn ni yma i helpu trwy roi'r offer i chi gadw'n iach ac yn egnïol.

Gyda'n haelodaeth myfyrwyr cewch ddefnydd diderfyn o'r holl gyfleusterau ffitrwydd gan gynnwys campfa, dosbarthiadau a nofio am ddim ar draws ein 6 canolfan yn Abertawe.

Mae gennym ddau aelodaeth werthfawr iawn i chi ddewis ohonynt:

1

Aelodaeth Debyd Uniongyrchol

£30 y mis, DIM contract, DIM ffi ymuno gyda chod promo FRESH30

2

Aelodaeth Flynyddol ymlaen llaw

3 mis AM DDIM, felly dyna 12 mis am bris 9 gyda chod promo STUDENT23

Gallwch ymuno ar-lein yma neu os hoffech ddarganfod mwy o wybodaeth, cofrestrwch eich manylion isod a bydd un o'r tîm mewn cysylltiad:

1
2
3

I ddechrau, rhowch eich lleoliad