Swyddi mewn chwaraeon a ffitrwydd

Helpwch ein cwsmeriaid i gyflawni eu nodau chwaraeon a ffitrwydd â swyddi yn y gampfa, stiwdios dosbarthiadau ymarfer corff, hyfforddiant personol neu hyfforddiant ar gyfer amrywiaeth eang o chwaraeon a gweithgareddau. Hefyd mae angen Cydgysylltwyr Ffitrwydd, Goruchwylwyr a Rheolwyr arnom, yn ogystal â phobl sy'n mynd â chwaraeon a ffitrwydd i'r gymuned ehangach â rolau Datblygu Chwaraeon

Hidlo yn ôl lleoliad
Sorry, there are currently no jobs in this category