swyddi a hyfforddiant

Croeso! Rydych wedi cymryd y cam cyntaf i mewn i yrfa newydd ag un o'r darparwyr hamdden cymunedol mwyaf - â mwy na 3000 o aelodau o staff ar draws 75 canolfan a'r brif swyddfa

Yn ddiweddar mae Freedom Leisure wedi cwblhau cyfnod cyffrous o dyfu ac ehangu, a bellach mae gennym lawer mwy o ganolfannau hamdden mewn cymunedau lleol. Felly os ydych eisiau gweithio i gwmni sefydledig sydd ag enw rhagorol ymysg y diwydiant, y gymuned a staff - yna rydym ni eisiau chi!

Fel cwmni rydym yn cynnig cyfleoedd gyrfa gwych a'r cyfle i gael dilyniant o fewn tîm Freedom Leisure. Mae gweithio i ni yn fwy na swydd yn unig, rydym yn cynnig boddhad mewn swydd, y cyfle i fod yn rhan o dîm a buddion ardderchog gan gynnwys cyfraddau aelodaeth i staff â chymhorthdal mawr; pensiwn cyfrannol; talebau gofal plant ac amrywiaeth eang o gyfleoedd hyfforddiant.