Cyflwynwch Gyfaill Heddiw!

Rhannwch eich HOFFTER o ymarfer gyda chyfaill, cydweithiwr neu aelod o’ch teulu. Byddwch yn ymarfer yn well gyda’ch gilydd.

CYFLWYNWCH GYFAILL HEDDIW a chael tocyn rhodd gwerth* £20 ar gyfer M&S neu LOVE2SHOP

(*amodau a thelerau’n berthnasol – gweler isod)

Cyflwynwch Gyfaill Heddiw!

* Amodau a Thelerau

 • Nid oes gan god y tocyn unrhyw werth ariannol, ac ni ellir ei gyfnewid
 • Dim ond unwaith y gellir defnyddio’r tocyn
 • Dim ond un tocyn fesul trafodiad
 • Ni ellir rhoi tocyn gwahanol os yw’n mynd ar goll neu’n cael ei ddwyn
 • Ni ellir defnyddio’r tocyn mewn cysylltiad at unrhyw gynnig arall gan Freedeom Leisure
 • Rhaid i chi fod yn 16 oed neu’n hŷn i gyfnewid y tocyn
 • Mae’r offer yma wedi’i fwriadu ar gyfer aelodau 16 oed a hŷn
 • Rhaid cyfnewid y cod ar y tocyn erbyn y dyddiad dod i ben
 • Aelod Misol – Rhaid i’r aelod sy’n cael ei gyflwyno wneud UN taliad Debyd Uniongyrchol er mwyn i’r aelod sy’n ei gyflwyno fod yn gymwys i dderbyn tocyn
 • Rhaid i’r aelod a gafodd ei gyflwyno dalu Ffi Ymuno Llawn wrth ymuno er mwyn i’r aelod fod yn gymwys i dderbyn y tocyn
 • Rhaid i’r aelod a gafodd ei gyflwyno ymuno ar sail aelodaeth heb ostyngiadau
 • Aelod Blynyddol sydd Wedi Talu’n Llawn – Rhaid i’r aelod a gafodd ei gyflwyno ymuno ar dymor talu llawn o 3 mis o leiaf. Bydd yr aelod sy’n ei gyflwyno yn derbyn ei docyn wedi’r cyfnod callio 10-diwrnod.
 • Gall aelod gyflwyno cymaint o aelodau newydd ac y mae’n dymuno, a bydd yn derbyn tocyn ar gyfer pob unigolyn a gyflwyna sy’n ymuno â Freedom Leisure.
 • Pan fydd wedi’i gyfnewid, bydd y tocynn cael ei anfon at eich cyfeiriad cartref sydd ar ein cofnodion ni. Byddwch yn derbyn y tocyn o fewn 10 diwrnod o gwaith o’i gyfnewid.
 • Os collir y tocynnau yn y system bost, bydd D2FGroup yn rheoli pob ymholiad ac yn gyfrifol am drin ailaseinio’r tocyn. Holwch yn eich canolfan Freedom Leisure lleol am y manylion cysylltu